Výrobné priestory sú umiestnené v regióne Galanty. Táto poloha je optimálna z hľadiska dostupnosti dopravných ciest, ako aj silnej potravinárskej tradície okolia Galanty a Nitry, ktoré je zároveň dobrým zdrojom surovín na výrobný proces.

Lokalita

Výrobná hala

Skladové priestory

Dodávatelia surovín

© 2016 Healthy Food Supplements, a.s.