Spoločnosť ponúka produkciu kvalitných a nutrične aj funkčne vyvážených potravín.

Jej cieľom je prostredníctvom vlastného vývoja, výroby a predaja doplnkov výživy prispievať k zdravému vývoju a životnému štýlu detí a dospelých. Pre partnerov, ktorí hľadajú technologicky vyspelé zázemie na výrobu vlastných produktov, poskytuje výrobné kapacity na vysokej technologickej a hygienickej úrovni vrátane poradenstva a profesionálneho prístupu pri hľadaní správnych riešení pre ich produkciu.

© 2016 Healthy Food Supplements, a.s.