Výroba potravín sa realizuje modernou technológiou, ušitou na mieru pre výrobu sladkých aj slaných snack výrobkov, funkčných potravín a cukroviniek vo forme tyčiniek. Technológia umožňuje flexibilitu a maximálnu efektivitu výroby s dôrazom na hygienu a kvalitu výrobkov.

Výrobné kapacity sú navrhnuté na dosiahnutie plánovaného objemu výroby 1800 ton produktov ročne. Pozostávajú z logicky a funkčne zostavených jednotkových operácií, ktorých výstupom je hotový produkt zabalený v kartónoch a pripravený na expedíciu na europaletách.

Výrobná linka na výrobu a balenie tyčiniek

Kontinuálna výrobná linka zohľadňuje najmodernejšie kvalitatívne a hygienické štandardy pre potravinársku výrobu. Technológia poskytuje možnosť obaľovania tyčiniek do čokolády, ako aj do tukových poliev formou polomáčania a celomáčania výrobkov. Pozostáva zo všetkých výrobných operácií zabezpečujúcich kontinuálnu výrobu tyčiniek. Súčasťou linky je aj elektronické ovládanie, zabezpečené automatizovanými prvkami riadenia jednotkových operácií prostredníctvom počítača, ako aj detegujúce kolízne operácie na linke.

Baliace stroje balia hotové výrobky do plne potlačiteľných dvoj- alebo trojvrstvových obalov.

Röntgenový detektor a hmotnostný detektor sú integrované do linky ako jej súčasť a sú určené na kontrolu výrobkov po zabalení. Detektory sú vybavené štatistickým softvérom a systémom na vyradzovanie poškodených resp. nevyhovujúcich výrobkov s uchovávaním dát o výsledkoch meraní.

Súčasťou technológie sú aj doplnkové zariadenia a vybavenie, ktoré sú potrebné na prevádzkovanie linky kontinuálnym spôsobom formou nepretržitej 24-hodinovej prevádzky.

© 2016 Healthy Food Supplements, a.s.